โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง

 หมู่ที่ 8 บ้านบ้านทับกุมารทอง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ.

วันนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกุมารทองได้เข้าร่วมงานของอำเภอแม่จัน เทศบาลฯท่าข้าวเปลือก และรับพันธุ์ปลามาปล่อยบ่อน้ำของโรงเรียน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ. ในวันแม่แห่งชาติ ปีนี้

บทความล่าสุด